top of page

CO OD TOHOTO PROJEKTU MŮŽETE OČEKÁVAT?

Neočekávejte hudební seminář a kázání o tom, jak je důležité přírodě pomáhat, ani informace o tom, jak je důležité sbírat odpadky, nezabíjet zvířata, nekácet lesy a neplýtvat vodou. To všichni víme.
 

Čeká vás strhující příběh, při kterém vám budou téci slzy, bude vás
z něho mrazit, budete mít pocit, že jste se dostali do světa z úplně jiné dimenze, i když zároveň ucítíte realitu vašeho každodenního života.

 

Jedná se o příběh, který vede k zamyšlení se nad skutečnými
životními hodnotami, fascinuje svým pojetím skutečné lásky, která se prolíná celým příběhem, ale také pojetím toho, co nám v našem
každodenním životě brání láskou žít.

 

Děti a mládež našly cestu, jak se nenásilnou formou vyjádřit k vnímání přítomnosti a vyzdvihují ve svém příběhu důležitost změny myšlení ve prospěch života na zemi a jejich budoucnosti.

 

Jedinečný příběh, který poskytuje silně emoční umělecký prožitek ať už formou činohry, zpěvu, či tance.

     

Proč se tento hudební projekt jmenuje právě Anastasis?

Anastasis znamená v řeckém překladu

– opětné přivedení a vzkříšení k životu

Pro jakou věkovou kategorii diváků je hudebně-dramatické dílo určeno?

Projekt Anastasis je dílo s důležitou myšlenkou a velkým tématem.

Nabízí všem cílovým skupinám bez ohledu na věk, aby si v něm jednoduše našli "to své"

Záměrem tohoto projektu není posilovat myšlenku toho, že jako lidstvo se nacházíme na samém konci zániku celé planety, ale naopak. Záměrem je probuzení lásky k životu, k životnímu prostředí, které je nejen naším domovem, ale také domovem našich dětí a dalších generací.

Toto dílo posiluje myšlenku, že se nacházíme v unikátní době, kdy přichází čas nového posunu a změny myšlení lidstva a součástí této změny může být každý z nás.

Co je záměrem hudebního projektu?

bottom of page