top of page

AUTORKOU NÁMĚTU JE

MICHAELA CHUDOBOVÁ

 

 

Michaela Chudobová  má vystudovanou příčnou flétnu, amatérsky hraje od svého mládí na kytaru a klávesy. Krom toho píše své vlastní texty a písně. Co se týká zpěvu, umístila se ve svých 18 letech na prvním místě v soutěži Mladá píseň, neboť zaujala porotu svojí vlastní písní.

 

Na základě tohoto úspěchu jí bylo nabídnuto angažmá v Teplickém Krušnohorském divadle a  zároveň doporučení na pěveckou konzervatoř. Michaela však nechtěla a nešla touto cestou..... věnovala se dále své vlastní tvorbě.
 

Její cesta v umělecké oblasti ji dovedla následně až do producentského centra BOX.TV, kde pod vedením spisovatele a režiséra Vladimíra Kavčiaka, pracovala 7 let. Michaela natáčela publicistické pořady a reportáže v oblasti témat zdraví a přírodních léčivých produktů, které se vysílaly na TV Prima, UPC- Minuty metropole a na dalších regionálních televizích.

 

V této oblasti získala zkušenosti v oblasti producenta, natáčení pořadů, režie, moderace a marketingu.
Další důležitou změnou v jejím životě byla cesta k dětem. Několik let pracovala v soukromé školce a po získání praxe a zkušeností s dětmi v oblasti pedagogiky, kterou dálkově studovala, následně založila svou vlastní školičku a sdružení ..Srdíčka".

 

Školka byla zaměřena především pro slabší děti, které se následkem ať už psychických, či fyzických zdravotních potíží nedostaly do státní školky. S dětmi se ve školičce Srdíčka pracovalo individuálně a hlavní náplní školičky a práce s dětmi byla oblast hudební a dramatická.

Všechny děti se dostaly následně do předškolních ročníků, kde se velmi úspěšně vyrovnaly tempu dětí ve státní školce.
 

V této době také dozrálo životní rozhodnutí Michaely dokončit svou dlouhodobou, životní práci v hudební oblasti a dotvořit scénář na základě vlastních textů a hudby, který věnuje dětem ve prospěch hudebního projektu Anastasis.
 

Tento hudební projekt je šancí pro všechny děti, které mají rády hudbu, dramatiku a nebojí se projevit nejen svůj hudební talent, ale především také chuť a touhu.

 

Prvním krokem je však muzikálová přípravka do které jsou přijímány děti na základě jejich zájmu o zpěv, dramatiku, či tanec.

Michaela připravuje tento projekt s dětmi, které mají mimo talentu také vztah k přírodě , lásku k umění…chuť a touhu, která je hlavním motorem jejich píle.

bottom of page